CNET 文章庫存

Samsung Galaxy Fold 折疊手機經過一番坎坷,重新全面評估設計與 […]

CNET 實測 Samsung Galaxy Fold 機身摺疊次數,耐用度不到官方說的折疊 20 萬次

Samsung Galaxy Fold 折疊手機經過一番坎坷,重新全面評估設計與 […]