Waymo 文章庫存

Alphabet 公司(Google 母公司)旗下全自動駕駛車公司 Waymo  […]

貨運司機失業危機!Waymo 全自動駕駛車與 UPS 合作物流輸送

Alphabet 公司(Google 母公司)旗下全自動駕駛車公司 Waymo […]

Alphabet 公司(Google 母公司)旗下全自動駕駛車公司 Waymo  […]

Waymo 全自動駕駛車在美國鳳凰城測試載客接駁服務

Alphabet 公司(Google 母公司)旗下全自動駕駛車公司 Waymo […]